strategi

Dessa tjänster erbjuder vi inom strategi:

  • insiktsplattform

  • varumärkesstrategi

  • kommunikationsstrategi

  • digital strategi

  • kvantitativ research

  • kvalitativ research

  • employer branding

  • intern förankring

 
 

Om du ska kunna skapa starka varumärkesstrategier, kreativa koncept och kommunikationsplaner måste du förstå världen runtomkring. Det handlar om att gå på djupet, tolka och analysera för att identifiera möjligheter och utmaningar som vi kan utnyttja till våra kunders fördel. 

Vi undersöker trender, gör djupintervjuer, marknadsundersökningar, konkurrentanalyser, kundenkäter och mätningar för att förstå vad som driver människor och företag. Och vad som påverkar köpbeslut. Först när vi vet det kan vi hitta en unik och framgångsrik väg framåt för våra kunder.

 
 

Kunder:

teliacarrier.png
sweco.png
sandvik.png